Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Obowiązek opracowania i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową został nałożony na powiat przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowanie przez powiat.

ADRESACI:

 

Uczestnikami Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową mogą być:

· osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

· osoby stosujące przemoc domową, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

· osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

 

CELE PROGRAMU:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy domowej,
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej,
 • zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy,
 • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Osobę stosującą przemoc domową, wobec której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię leczenia uzależnienia.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w powiecie ostrowskim realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu 29 645 53 98 wew. 23. 

 

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do utworzenia grupy terapeutycznej Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w domową.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do dorosłych osób zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowskiego, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Poznają negatywne normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne polegają głownie na praktycznych ćwiczeniach w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Możliwość przystąpienia do programu mają wszystkie zainteresowanie osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni którzy stosują przemoc domową, w tym w szczególności:

 • osoby, które same zgłaszają się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne, pracowników socjalnych, sąd, kuratorów sądowych, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec bliskich;
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie;
 • osoby wobec, których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii uzależnień;
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny.

Realizacja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na terenie Powiatu Ostrowskiego planowana jest w bieżącym roku w okresie sierpień – październik 2024r.

W Programie będzie brało udział minimum 5 osób, nie więcej niż 10 osób. Rozpoczęcie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego rozpocznie się po zebraniu  grupy uczestników.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu powinny zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 20 w celu złożenia Karty zgłoszeniowej do uczestnictwa w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

 

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl