Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przemoc

 1. RODZAJE PRZEMOCY

Przemoc fizyczna - jest to najczęściej stosowana forma przemocy. Charakteryzuje się biciem, szarpaniem, drapaniem, duszeniem, biciem różnymi przedmiotami itp.

Przemoc psychiczna - przyjmuję postać gróźb, wyzwisk, ośmieszania itp. Ta forma przemocy wytwarza atmosferę napięcia, niepewności, a co za tym idzie niszczenia sfery psychicznej ofiary. Zazwyczaj poprzedza agresję fizyczną. Jest trudna do zidentyfikowania, a skutki przemocy psychicznej mogą spowodować nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu ofiary.

Przemoc seksualna - jest to zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych, oglądania filmów i zdjęć o treści pornograficznej, gwałt itp. Ze względu na specyfikę tej formy przemocy, należy ona do najtrudniejszej, ponieważ ofiarom trudno jest rozmawiać na ten temat.

Przemoc materialna/ekonomiczna - odmawianie dostępu do wspólnych finansów, ograniczanie i uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie itp.

Zaniedbanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków rodziny, w tym narażanie ich na głód, brak opieki, pozostawianie w trudnych warunkach bytowych.

 1. FAZY PRZEMOCY
 1. Faza narastania napięcia - tę fazę można uznać za początkową. Coraz częściej między sprawcą a poszkodowanym dochodzi do kłótni. Sprawca staje się agresywny, prowokuje awantury, natomiast ofiara dąży do ratowania domowej atmosfery, ulega wszystkim oczekiwaniom ze strony sprawcy. Skutkiem takiego postępowania jest ciągły stres, który w konsekwencji prowadzi do rozładowania w postaci stosowania przemocy.
 2. Faza wybuchu - jest konsekwencją pierwszej fazy. Polega na rozładowaniu nagromadzonych emocji poprzez awantury, pobicia itp. Agresję sprawcy wywołać może nawet najdrobniejsze zdarzenie. Ofiara jest zaskoczona, nie wierzy w to co zrobił agresor. Zazwyczaj wzywa policję, szuka pomocy.
 3. Faza miesiąca miodowego - po zdarzeniach, których się dopuścił sprawca, zauważa, że postąpił negatywnie i stara się poprawić atmosferę, obiecuje poprawę. W większość przypadków jeśli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy, czuje się winny, obawia się sankcji jakie mu grożą. Wtedy w świadomości ofiary pojawia się myśl, że sprawca się zmienił, jednak z czasem dochodzi do powtórnych kłótni między domownikami i zaczynają się powtarzać akty przemocy.
 1. FAKTY I MITY DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE:
 1. Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.

NIEPRAWDA!!!

 1. PRZEMOC NIE KOŃCZY SIĘ SAMA. PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA.

Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.

NIEPRAWDA!!!

 1. PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM, KAŻDY MA PRAWO ZAPOBIEC PRZESTĘPSTWU.

Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia?

NIEPRAWDA!!!

 1. NIE TRZEBA MIEĆ SINIAKÓW I ZŁAMANYCH KOŚCI ABY BYĆ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ. PONIŻANIE I OBELGI BOLĄ TAK SAMO JAK BICIE.

Alkoholizm jest przyczyną przemocy.

NIEPRAWDA!!!

 1. UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU NIE ZWALNIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY.

Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasługuje.

NIEPRAWDA!!!

 1. NIKT NIE MA PRAWA BIĆ I PONIŻAĆ KOGOKOLWIEK, BEZ WZGLĘDU NA TO CO ZROBIŁ.

Nie można zmienić swego przeznaczenia.

NIEPRAWDA!!!

 1. NAWET PO WIELU LATACH OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY MOŻE PRZERWAĆ PRZEMOC. NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO ABY POWIEDZIEĆ NIE!!!

Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego?

NIEPRAWDA!!!

 1. PRZEMOC DOMOWA ZDARZA SIĘ WE WSZYSTKICH GRUPACH SPOŁECZNYCH NIEZALEŻNIE OD WYKSZTAŁCENIA I SYTUACJI EKONOMICZNEJ.

 

 1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Poradnia Rodzinna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej udziela pomocy prawnej, psychologicznej oraz rodzinnej. Pomoc jest bezpłatna, skierowana do osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Specjaliści udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy fizycznej i psychicznej, posiadającym trudności w adaptacji do nowych sytuacji, z trudnościami emocjonalnymi i poszukującym wsparcia.

 

11. JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z OFERTY POMOCY NASTĘPUJĄCYCH INSTYTUCJI:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 120 002 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu)
 • konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00, tel. 22 666 28 50, środa w godz. 18.00-22.00, tel. 800 120 002
 • porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype (także dla osób posługujących się jęz. migowym) – poniedziałki w godz. 13.00-15.00 (pogotowie.niebieska.linia)
 • strona internetowa: www.niebieskalinia.info

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ

 • poradnia telefoniczna 22 668 70 00 dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem (poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00-18.00)
 • adres e-mailowy: pogotowie@niebieskalinia.pl
 • strona internetowa: www.niebieskalinia.pl
 • Kryzysowy Telefon Zaufania − 116 123 czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00

 

Centrum Praw Kobiet

 • telefon zaufania 22 621 35 37 czynny w godzinach 10.00-16.00 – dyżur psychologa: od poniedziałku do piątku (oprócz czwartku), dyżur prawny: czwartek
 • poradnie e-mailowe:

porady psychologiczne: porady.psychologiczne@cpk.org.pl

porady prawne: porady.prawne@cpk.org.pl

 • strona internetowa: www.cpk.org.pl

 

12. LINKI:

www.niebieskalinia.pl/

www.parpa.pl/

www.dziecinstwobezprzemocy.pl/

www.brpd.gov.pl/

www.rpo.gov.pl/

 

 

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl