Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

DOBRY START

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej są uprawnione do otrzymania raz w roku środków finansowych
w wysokości 300zł na każde dziecko uczące się w szkole.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie Dobry Start przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami  w sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Szczegółowe informacje możną uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej pod nr tel. 29 645 53 98 wew. 24, pok. nr 13.

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/DobryStart

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dostępny jest w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 13) oraz poniżej:

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl