Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

"Nowa szansa-aktywna integracja" oraz "Szansa dla wykluczonych"

Utworzono dnia 27.10.2020

W związku z realizacją przez iT Consulting sp. z o.o. projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich pt. „Nowa szansa-aktywna integracja!” nr RPMA.09.01.00-14-d451/19 oraz „Szansa dla wykluczonych” nr RPMA.09.01.00-14-d417/19 Oś priorytetowa 9. Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu informujemy o prowadzonej rekrutacji do projektów.

  1. Projekty skierowane są do mieszkańców woj. mazowieckiego, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), będących w 100% osobami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub osobami doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia, zamieszkującymi obszary poniżej progu defaworyzacji poprzez skorzystanie  z instrumentów aktywizacji społecznej
    i zawodowej, dostosowanych do potrzeb UP w oparciu o IŚR w okresie 01.09.2020 do 31.03.2022.
  2. Wsparcie uzyskane w ramach projektów „Nowa szansa-aktywna integracja!” nr RPMA.09.01.00-14-d451/19 w okresie 01.09.2020 do 30.09.2021 oraz „Szansa dla wykluczonych” nr RPMA.09.01.00-14-d417/19  w okresie 01.09.2020 do 31.03.2022. nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

         Wsparcie dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb, możliwości oraz potencjałów UP,
  • poradnictwo psychologiczne: grupowe i indywidualne,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę.
  • staże zawodowe

Dzięki wyżej wymienionemu wsparciu znacząco wzrosną szanse Uczestników na aktywizację zawodową i społeczną oraz na zdobycie zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego można uzyskać pod nr:

tel. +48 575 548 888 koordynator projektu,

tel. +48 510 105 380 asystent koordynatora,

e-mail: rekrutacja.itconsulting@gmail.comprojekty.itconsulting@gmail.com

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 143

W poprzednim tygodniu: 178

W tym miesiącu: 321

W poprzednim miesiącu: 738

Wszystkich: 26408

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl