Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dodatek wychowawczy

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 500,00zł miesięcznie.

Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub  w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Dodatek wychowawczy udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku, gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej za niepełny miesiąc kalendarzowym, dodatek wychowawczy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 

Szczegółowe informacje możną uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej pod nr tel. 29 645 53 98 wew. 24, pok. nr 13.

 

Druk wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego dostępny jest w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 13) oraz poniżej:

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek wychowawczy

Utworzono dnia 19.06.2020, 13:18

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl