Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informator o instytucjach i podmiotach realizujących działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Ostrowskiego

INFORMATOR O INSTYTUCJACH I PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE  ORAZ NA RZECZ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO:

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 029 645 53 98, fax  029 645 53 98, e-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, tel. 086 271 71 20, fax 086 271 71 20, e-mail: gops@andrzejewo.pl
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach Piankach, Aleja Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty Pianki, tel. 086 277 50 73, fax 086 277 50 73, e-mail: ops@boguty-pianki.pl
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Broku, Pl. Kościelny 6, 07-306 Brok, tel. 029 745 75 57,  fax 029 745 75 57, e-mail: ops@brok.pl
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, tel. 029 745 56 91,  fax 029 745 56 91 , e-mail: ops@malkiniagorna.pl
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur, tel. 086 277 41 18,  fax 086 277 41 18, e-mail: gops@gminanur.pl
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 029 745 21 91, fax 029 746 86 00, e-mail: gopsostrow@vp.pl 
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń, tel. 029 644 64 22 wew. 107 lub 103, fax 029 644 64 25, e-mail: gops@lubotyn.pl
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, tel. 086 475 40 71 wew. 26, fax 086 475 40 75, e-mail: ops@ugszulborze.pl
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, tel. 029 645 80 00 ,  fax 029 645 80 01, e-mail: halina.szuflinska@wasewo.pl
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, tel. 086 270 60 04 wew. 20 lub 27, fax 086 276 31 30, e-mail: gopszar@post.pl
 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 029 745 32 41, 029 745 24 45, telefon interwencyjny 531 763 763, fax 029 745 32 41,e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl
 13. Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Widnichowska 20/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 029 746 23 67.
 14. Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 029 746 37 11 wew. 412, 029 746 37 01.
 15. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Płk.Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 047 704 42 00, 047 704 42 10, fax 047 704 42 49.
 16. Komisariat Policji w Małkini Górnej, ul.Nurska 39, 07-320 Małkinia Górna, tel.: 047 704 43 20, fax. 047 704 43 43.
 17. Posterunek Policji w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur, tel.: 047 704 43 60, fax. 047 704 43 63.
 18. Ostrowskie Stowarzyszenie Profilaktyki, Pomocy Psychospołecznej i Przedsiębiorczości „Feniks”, ul. Lubiejewska 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 19. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Ostrowskiego:
 1. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, ul. Nurska 150, 07-320 Małkinia Górna.
 2. Urząd Gminy w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur.
 3. Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Podmioty, które otrzymały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości:

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Ostrów Mazowiecka Broniewskiego 56A 07-300 Czwartek 13:00-17:00 kom. 507 803 007 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać:

- pomoc prawną,

- wsparcie psychologiczne,

- wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego,

- wsparcie materialne,

- możliwość pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacja zawodową,

- możliwość pomocy w zakresie sfinansowania przejściowych problemów z zobowiązaniami czynszowymi.

Więcej na temat pomocy można uzyskać w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Na terenie powiatu ostrowskiego nie funkcjonują specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W związku z powyższym, w sytuacji kiedy zajdzie potrzeba i konieczność zabezpieczenia potrzeb osób w formie schronienia, konieczne jest uprzednie podpisanie stosownego porozumienia z inną jednostką prowadzącą placówkę. Kontakt z tymi placówkami w kwestii uzgodnienia spraw związanych z umieszczeniem osób należy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Poniżej znajdują się dane adresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego.

 

 1. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

ul. Słowackiego 18, 05-400 Mława

Tel. 23 654 52 29
       23 654 33 66

Fax 23 651 09 56

zowmlawa@zowmlawa.home.pl

 

 1. Zespół Ośrodków Wsparcia

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24, 05-820 Piastów

Tel. 22 753 45 56
       22 723 39 05

Fax 22 723 39 05

kontakt@zowpiastow.pl

 

 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Warszawie

ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa

Tel. 22 622 25 17
       600 07 07 17

Fax 22 622 25 17

sekretariat@cpk.org.pl

 

Na terenie powiatu ostrowskiego nie funkcjonują placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób stosujących przemoc.

Na terenie powiatu ostrowskiego aktualnie nie są realizowane oddziaływania korekcyjno-edukacyjne i programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Możliwe jest utworzenie grupy realizującej program korekcyjno-edukacyjny, po uprzednim zgłoszeniu się osób zobowiązanych do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych lub samodzielnym zgłoszeniu się sprawcy przemocy oraz zakwalifikowaniu do uczestnictwa w ww. programie.

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl