Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 05.11.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 1 listopada 2018r., przystępuje do realizacji projektu konkursowego RPMA 09.02.01-14-a684/18-00 ,,ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i starszych w wieku poprodukcyjnym oraz osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego w mieście Ostrów Mazowiecka i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

• osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
• osób z niepełnosprawnością,
• osób niesamodzielnych,
• osób starszych w wieku poprodukcyjnym,
• osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa


W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ:
• działania na rzecz dostępu do usług społecznych,
• usługi asystenckie,
• wsparcie w postaci usług opiekuńczych i/lub teleopieki,
• poradnictwo psychologiczne i rehabilitacyjne,
• wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
• wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych poprzez szkolenia edukacyjne, zajęcia w ramach grup wsparcia oraz poradnictwo psychologiczne

Koordynator projektu: Barbara Szrejber. Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-nej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.
Partner projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Widnichowska 21/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłosić się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobiście lub telefonicznie.

Okres rekrutacji: 01.11.2018r.-30.11.2018r.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2018r.-31.10.2020r.

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl