Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie Fundacji Dom z Sercem

Utworzono dnia 01.11.2017

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 listopada 2017 r. Fundacja Dom z Sercem rozpocznie realizację projektu pt. „Zwiększenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych przez „Fundację Dom z Sercem” i Spółdzielnię Socjalną „Validus””, współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.                      

 1. OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 49 osobom niesamodzielnym zagrożonym ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, umożliwiając tym osobom pozostanie w swoich naturalnych środowiskach (domach) .

Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych w wieku 18+, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego oraz zamieszkują obszar następujących powiatów województwa mazowieckiego: ostrowskiego, węgrowskiego, ostrołęckiego i miasta Ostrołęki.

Wartość projektu: 1 729 538,70 zł.

Dofinansowanie: 1 608 470,99 zł.

Okres realizacji 01.11.2017-31.10.2019

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

W projekcie mogą wziąć udział osoby niesamodzielne, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują na terenie powiatów: ostrowskiego, węgrowskiego, ostrołęckiego i miasta Ostrołęka.
 • w dostępnie do wsparcia przewidzianego w projekcie będą mieć osoby:
 • niepełnosprawne;
 • osoby o niskich dochodach;
 • których opiekunowie faktyczni chcą podjąć zatrudnienie;
 • osoby samotne;
 • zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasteczka.

W ramach projektu będą świadczone bezpłatnie usługi opiekuńcze w postaci:

 • opieki w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej tj. pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, z wykonywaniem których osoba podopieczna ma trudności by je samodzielnie wykonać. Będą to m.in.: pomoc w ubieraniu, toalecie, przygotowaniu posiłków, karmieniu, sprzątaniu, zrobieniu zakupów, spędzeniu czasu na rozmowie, czytaniu itp. Pomoc będzie sprawowana przez doświadczone opiekunki/ opiekunów oraz wolontariuszy; (dla 49 osób)
 • systemu teleopieki, za pomocą którego możliwa będzie natychmiastowa reakcja i  dotarcie z pomocą w nagłych przypadkach, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby niesamodzielnej, u której system teleopieki zostanie zainstalowany. W ramach systemu teleopieki zostanie wykorzystane: urządzenie z indywidualnym czujnikiem ruchu, czujnikiem drzwi, opaska Sidly Care one, za pomocą których będzie stale (24 godziny na dobę) monitorowane zachowanie, stan zdrowia osoby podopiecznej, by w przypadku wystąpienia sytuacji nietypowej, nagłego pogorszenia parametrów życia, zdrowia by natychmiast przyjść z pomocą; opaska będzie wyposażona w przycisk alarmowy, którego naciśnięcie spowoduje reakcję i przyjście z pomocą osobie niesamodzielnej; (25 osób),
 • pomoc pielęgniarki; ( 5 godz. w tygodniu na wszystkich uczestników),
 • rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej; (5 godz. w tygodniu na wszystkich uczestników),
 • zajęć prowadzonych przez terapeutę zajęciowego; (30 godz. w tygodniu na wszystkich uczestników),
 • spotkania z pracownikiem socjalnym; (10 godz. w tygodniu na wszystkich uczestników),
 • konsultacji/wizyt psychologa; (2 godz. w tygodniu na wszystkich uczestników),
 • dziennego pobytu w DPS Dom z Sercem w Komorowie przez 5 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie w wybranych dniach tygodnia i wybranych godzinach miedzy 6.00
  a 20.00; z dziennego pobytu będą mogły skorzystać osoby niesamodzielne, których stan zdrowia wymaga stałej dziennej opieki, a osoby bliskie nie mogą jej zapewnić ze względu na pracę lub osoby niesamodzielne, które szczególnie cierpią na samotność lub depresję; (4 miejsca),
 • całodobowego pobytu w DPS Dom z Sercem w Komorowie, z którego będą mogły skorzystać osoby niesamodzielne, których stan zdrowia wymaga poprawy, i które wymagają szczegółowych badań medycznych i wdrożenia zaleceń lekarza, wymagają intensywnej rehabilitacji itp.; (10 pobytów/mc),
 • Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla Uczestników Projektu, której celem jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, czy w powrocie do pełnej lub częściowej sprawności i samodzielności.

Ich zakres zostanie dostosowany do potrzeb –indywidualnie określonych
i uzgodnionych z zainteresowaną osobą tj. uczestnikiem projektu, w ramach tzw. ścieżce wsparcia.

Świadczenie pomocy rozpocznie się 1 listopada 2017 r. i potrwa do 30 października

2019 r.  Będzie poprzedzone szczegółową analizą potrzeb w ramach opracowanych ścieżek reintegracji przy udziale lekarza, psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, opiekuna, pracownika socjalnego.

 1. REKRUTACJA

Osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy w ramach projektu powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać go do biura projektu, które będzie się mieściło w DPS „Dom z Sercem” lub bezpośrednio osobie z Fundacji Dom z Sercem, która zgłosi się do osoby niesamodzielnej na jego prośbę.

Zgłoszenia będzie można przekazywać do biura projektu mailowo i faksem. Osoby niesamodzielne będą mogły również zadzwonić do biura projektu z informacją o gotowości przystąpienia do projektu i prośbą, by przybyć do niej w celu pomocy w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zgromadzenia stosownych załączników.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu,

jeśli osoby, zgłaszające się do projektu będą chciały uzyskać dodatkowe punkty, w ramach kryteriów pierwszeństwa będą musiały przedstawić wszystkie lub wybrane dokumenty z poniższych:

 • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności (orzeczenie)
 • oświadczenie opiekuna faktycznego o chęci podjęcia aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

Wzory ww. dokumentów zostaną opracowane przez Fundację Dom z Sercem. Zgłoszenia będą analizowane i weryfikowane przez zespół projektowy.

Wybór osób do udzielenie pomocy zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Kryteria formalne:
 • wypełnienie i przekazanie do Biura Projektu lub osobom z zespołu projektowego formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami, o których mowa powyżej.
 1. Kryteria podstawowe - obowiązkowe:
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z powiatów: ostrowskiego, węgrowskiego, ostrołęckiego, miasta Ostrołęka,
 • wiek: ukończone 18 lat
 • osoba niesamodzielna mająca problemy z wykonywaniem co najmniej jednej z podstawowych czynności  dnia codziennego.
 1. Kryteria pierwszeństwa:
 • osoba niepełnosprawna: ze znacznym lub umiarkowanym poziomem niepełnosprawności;
 • osoba niesamodzielna z miesięcznym dochodem na 1 osobę samotnie gospodarującą nie przekraczającym 951 zł lub  osoba niesamodzielna z miesięcznym dochodem na 1 osobę w rodzinie nie przekraczającym 771 zł;
 • osoba samotna;
 • osoba niesamodzielna zamieszkująca tereny wiejskie o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys.,
 • osoba niesamodzielna, której opiekun faktyczny chce podjąć zatrudnienie.
 1. Kryteria pomocnicze:
 • kolejność zgłoszeń, w przypadku zgłoszeń ocenionych na tym samym poziomie.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Osoba zakwalifikowana do udzielenia pomocy w postaci usług opiekuńczych jest zobowiązana do:

 • podpisania umowy  na udział w projekcie,
 • poddania się badaniu potrzeb w ramach opracowania ścieżki reintegracji
 • zastosowanie się do wskazań lekarza i współpracowaniu z zespołem świadczącym usługi społeczne: opiekunką, pielęgniarką, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym w ramach zaleceń zwartych w ścieżce reintegracji.

Kontakt do Biura Projektu:

Dane adresowe:

Fundacja „Dom z Sercem”

07-310 Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Kościelna 2

Telefony:

Prezes Fundacji, Koordynator Projektu - Paweł Radomski 604 601 602,

Siedziba Projektu - 29 644 34 30, 

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Szolnoki

e-mail pcpr@powiatostrowmaz.pl