Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aktywny Samorząd Moduł I - 2019r

Utworzono dnia 10.06.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostowi Mazowieckiej, informuje o rozpoczęciu w dniu 10.06.2019r naboru wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł I  w 2019r. Wnioski można składać do 31.08.2019r.

 

Wnioski do pobrania http://pcprostrowmaz.pl/druki-do-pobrania/wnioski-aktywny-samorzad-modul-i-rok-2019


 

Formy wsparcia realizowane w ramach pilotażowego programu

Aktywny Samorząd Moduł I - rok 2019

 

Obszar A – Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia)

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu

 

Obszar A – Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej

- dysfunkcja narządu ruchu

 

Obszar A – Zadanie nr 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej

- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego

 

Obszar A – Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu słuchu

 

Obszar B – Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Cel - przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu  i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Adresaci zadania

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia)

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

Obszar B – Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Cel - przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu  i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjneg

Adresaci zadania

- pomoc udzielona w ramach obszaru B

 

Obszar B – Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Cel - przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu  i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Adresaci zadania

- umiarkowany stopień niepełnosprawności

- dysfunkcja narządu wzroku

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 

Obszar B – Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Cel - przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu  i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Adresaci zadania

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia)

- dysfunkcja narządu słuchu

- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 

Obszar B – Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Cel - przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu  i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Adresaci zadania

- pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia)

 

Obszar C – Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia)

 

Obszar C – Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

 

Obszar C – Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
                     

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- jak w zadaniu 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Obszar C – Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Cel - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Adresaci zadania

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia)

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Cel - umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie

Adresaci zadania

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- aktywność zawodowa

- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Aktywny Samorząd Moduł I - 2019r

Utworzono dnia 14.06.2019, 10:17

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 77

W tym miesiącu: 90

W poprzednim miesiącu: 472

Wszystkich: 8285

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl